separatkloakering

Læs mere om separatkloakering i Gistrup

Separatkloakering i Gistrup

Separatkloakering i Gistrup
Aalborg Kommunes byråd godkendte d. 21. juni 2021 Spildevandsplan 2021-2032. Som et led i arbejdet med at realisere spildevandsplanen indleder Aalborg Forsyning i 2022 et større separatkloakeringsprojekt i Gistrup. Arbejdet med at separatkloakere de nuværende fælleskloakerede områder i byen fortsætter ind-til d. 31. december 2026.
Planlægningen er i fuld gang

Hos Aalborg Forsyning er vi netop nu i gang med planlægningsarbejdet, og har i den forbindelse udarbej-det en etapeplan, der angiver de forventede anlægsperioder i forhold til de berørte dele af Gistrup. Se etapeplan.


De fælleskloakerede områder i Gistrup er i etapeplanen markeret med forskellige farver – blå, lilla og grøn osv. Områder uden farvemarkeringer er allerede separatkloakeret.
I 2022 forventer vi at arbejde i følgende områder:


- Hasselvej m.fl. - forår 2022 til efterår/vinter 2022
- Nygårdsvej m.fl. - efterår 2022 til forår 2023
- Hadsundvej / jernbanekrydsning - sommer 2022 til efterår 2022


Hvad betyder arbejdet for hverdagen i Gistrup?


Vores arbejde vil i de berørte områder medføre trafikale ændringer i form af blandt andet afspærringer og adgangs- og parkeringsbegrænsninger. Vi kan med andre ord ikke undgå at forstyrre hverdagen i de om-råder, hvor vi arbejder.
Hadsundvej / jernbanekrydsningen udgør en særlig trafikal udfordring. Her anvender vi opgravningsfrie metoder, hvilket har den fordel, at vi ikke behøver at fjerne jernbaneskinnerne for at arbejde med kloakled-ningerne, der løber under Hadsundvej. Vi udfører arbejdet fra to meget store huller (spunsgruber) – ét på hver side af jernbaneskinnerne. Det betyder, at vi er nødt til at spærre Hadsundvej i to perioder af hver ca. tre ugers varighed.


Yderligere oplysninger
Når vi er kommet længere med vores planlægning, vil vi naturligvis informere borgere og erhvervsdrivende i Gistrup, inden de bliver berørt af de forskellige etaper. Det gælder ikke mindst i forhold til de to perioder, hvor vi spærrer Hadsundvej.
I kan læse mere om, hvad separatkloakering betyder for dig som privatperson her:
https://aalborgforsyning.dk/privat/kloak/separatkloakering/
I kan læse mere omkring separatkloakeringen i Gistrup her:
https://aalborgforsyning.dk/privat/gravearbejder/

Yderligere generelle spørgsmål ??

Gistrup samråd er i dialog med projektledere i forbindelse med seperatkloakering i Gistrup.
Samråder bidrager med råd til planlægning, samt information til lokalbefolkningen.

Er der generelle spørgsmål som ønskes svar på, kan de sendes til kasserer@gistrupsamraad.dk, og vi vil søge svar på disse, samt ligge dem her på hjemmesiden.

Ved vpørgsmål til egen installation, henvise til kontaktoplysninger send til alle berørte i e-boks 

 

Aalborg Forsyning udfører kloakarbejder på Hadsundvej ved jernbanen (Hadsundvej lukkes periodevis).

Hadsundvej spærret for køretøjer fra i morgen, onsdag d. 8/2 kl. 6.00 til fredag d. 24/2 kl. 19.00

 

Arbejdet i spunsgruberne på hver sin side af jernbanesporet lakker mod enden.
Jernene i spunsgruberne bliver trukket op af jorden i morgen, onsdag til fredag i denne uge.

Uge 7 og 8 bliver brugt på at lave de sidste arbejder, hvor vejen kræves spærret –

og efterfølgende retableres vejen til oprindelige stand inden den igen åbnes.

Der skiltes med omkørsel via Hadsund Landevej. Der opsættes et midlertidigt lyskryds i krydset mellem Hadsund Landevej og Nøvlingvej i perioden.

Der vil fortsat være åbent for cyklister og gående på Hadsundvej.

Aalborg Forsyning forventer at fortsætte kloakarbejdet i Hadsundvej til maj 2023, i koordinering med øvrige infrastrukturprojekter omkring NAU.

Der kommer yderligere information i løbet af foråret 2023.

Gistrup samråd

Gistrup samråd er en paraplyorganisation for foreninger i Gistrup

Medlemmer er foreninger i Gistrup.

Gistrup samråd er kommunens naturlige talerør til Gistrup

Best login