Sverre Wognsen

Læs mere om Best. medlem Sverrre Wognsen

image

Sverre Wognsen

  - Motionscykelklubben Himmerland

Sverre har gennem det meste af sit voksenliv været involveret i foreningsarbejde. Var med til at starte Motionscykelklubben Himmerland i 1989, som han var formand for i en lang årrække. Har også været formand for Gistrup Bridgeklub og Aalborg Backgammon Klub.

Han har boet i Gistrup hele sit liv, kun afbrudt af ti år i København, hvor han uddannede sig til arkitekt på Kunstakademiet og arbejdede nogle år ved restaureringen af Marmorbroen. I 1981 købte han og hustruen Else hans barndomshjem i Lundby Bakker, hvor de stadig bor.

Motionscykelklubben Himmerland, der holder til i Spar To på Byfælleden, er helt afhængig af at kunne bruge klubhuset hele ugen i snavset og vådt cykeltøj. Derfor kæmper klubben for at bevare huset på kommunale hænder og få bygningen renoveret i forbindelse med en kommende nedrivning af Spar Es. Klubbens medlemmer cykler både på landevej og på mountainbikes i skoven, hvor man lægger vægt på at opføre sig hensynsfuldt over for de øvrige skovgæster.

I forhold til Gistrups udvikling mener Sverre:

1. Byen skal ikke vokse på bekostning af natur og grønne områder.
2. Gistrup er gennem flere årtier blevet stedmoderligt behandlet af Aalborg Kommune. Såvel LKB’s vandlidende fodboldbaner som etableringen af rekreative faciliteter på Byfælleden burde have været klaret for mange år siden. Derfor er det utilfredsstillende, at man nu søger at finansiere planlagte projekter i byen ved at frasælge og bebygge en stor del af Byfælleden, som er det eneste større grønne areal midt i byen.
3. Byens borgere har brug for gode stiforbindelser, både i byen, i sommerhusområdet og i kommunens del af bakkerne. Spærrede og misligholdte stier skal retableres.

Gistrup samråd

Gistrup samråd er en paraplyorganisation for foreninger i Gistrup

Medlemmer er foreninger i Gistrup.

Gistrup samråd er kommunens naturlige talerør til Gistrup

Best login